Royal-city-r6-060908

View từ cửa phòng ngủ lớn ra quảng trường Royal City

View từ cửa phòng ngủ lớn ra quảng trường Royal City