Royal-city-r6-060906

Phòng ngủ thứ 3: rộng khoảng 15m2 (Đã sửa lại thoáng)

Phòng ngủ thứ 3: rộng khoảng 15m2 (Đã sửa lại thoáng)